Terug

Veiligheid

Home    Veiligheid
Waarom ongevallen aan SIR melden?
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de SIR is het voorkómen van incidenten, en dus het voorkómen van letsel en/of schade. Belangrijk is dat er conclusies uit de gemelde ongevallen kunnen worden getrokken, die voor anderen als aanbeveling kunnen dienen om ongevallen te voorkomen. Noodzaak is dat de verstrekte informatie juist en volledig is. Dan kan er een statistiek van ongevallen voor de gehele branche in Nederland en België worden opgebouwd.
 
Adviezen
Uit de gemelde ongevallen worden aanbevelingen getrokken die voor iedereen bruikbaar zijn bij het geven van veiligheidsvoorlichting en het voorkomen van incidenten. Deze informatie bevat geen namen van bedrijven, personen en apparatuur.
 
Melden ongevallen
Het is mogelijk om een ongeval direct te melden door het invullen en opsturen van het formulier melding ongeval (zie hierboven voor de links). Het kan zijn dat op het eerste moment van melden de informatie over een ongeval nog niet compleet is. Dat kan op een later tijdstip altijd worden aangevuld. Juiste en volledige informatie verhoogt de betrouwbaarheid van de adviezen.
De SIR wil graag direct na een ongeval worden geïnformeerd, al is het summier. De SIR kan dan geruchten en onjuiste indrukken voorkomen. De SIR is terughoudend in het geven van informatie. Indien nodig, kan op een later tijdstip altijd uitgebreidere informatie aan de SIR worden gemeld.
 
Vertrouwelijk en anoniem
Alle informatie wordt binnen de SIR vertrouwelijk en anoniem behandeld, dus zonder namen van bedrijven en personen of van merken apparatuur. Uw melding krijgt bij binnenkomst bij de SIR direct een code en uw melding zal zo - anoniem - in de SIR werkgroepen worden behandeld.
 
Leren van elkaar
De SIR wil benadrukken dat de analyses, de conclusies en de aanbevelingen voor de SIR van groot belang zijn, want dat zijn de lessen die eruit kunnen worden geleerd. Wat vandaag bij een ander is gebeurd, kan morgen bij u gebeuren als u niet goed bent geïnformeerd. Een analyse van een ongeval kan ook leiden tot aanpassing van de SIR richtlijnen die in de handboeken is opgenomen.