Terug

Eisen AB KI en KM bekend!

Home     Nieuws

De eisen voor SIR-keuringsinstanties en SIR-keurmeesters Adembescherming zijn bekend.

De opzet voor SIR-keuringsinstanties Adembescherming is volledig nieuw en wijkt af van de bestaande opzet van keuringsinstanties voor Hoge Druk, Druk Vacuüm en Chemisch Technisch.
 
Er is gekozen voor een opzet waarbij een bedrijf zich kan aanmelden voor een erkenning als keuringsinstantie voor één of meer van de volgende onderdelen:
  • Keuringen van ademluchtlijnsystemen algemeen.
  • Keuringen/testen van ademluchtslangen.
  • Keuringen van ademlucht.
  • Keuringen van manometers/reduceren.
 
Dit geldt tevens voor de certificering van de keurmeester. De keurmeester kan gecertificeerd worden voor één of meerdere van bovenstaande onderdelen.
 
Een uitgebreide uitleg kunt u hieronder vinden in de uitleg van het model SIR-keuringsinstanties en -keurmeester Adembescherming.

Uitleg model SIR-keuringsinstantie en -keurmeester Adembescherming 2017
 
Voorafgaand aan het vaststellen van een procedure voor het verrichten van een audit voor keuringsinstantie en keurmeester adembescherming zijn er twee proefaudits bij bedrijven uitgevoerd. De ervaringen bij deze audits zijn verwerkt in de definitieve procedure SIR-audit keuringsinstanties Adembescherming die op 24 november 2016 door de werkgroep Adembescherming is vastgesteld. Voor het kalenderjaar 2017 zal deze procedure geldig zijn.
 
De procedure SIR-audit keuringsinstantie Adembescherming vindt u hieronder:

Procedure SIR-audit keuringsinstanties Adembescherming 2017

De auditrapporten voor keuringsinstantie en keurmeester Adembescherming zijn vanaf de SIR-website te downloaden voor leden achter de leden login.
 
Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp dan kunt u natuurlijk altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met het stafbureau van de SIR. Wij helpen u graag verder.