Terug

Coronavirus - vragen en antwoorden

Home     Nieuws

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vragen die te maken hebben met het coronavirus (COVID-19) in relatie tot de SIR, met daarbij onze antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur hem dan naar info@sir-safe.nl, zodat wij hem in het overzicht kunnen opnemen of uw vraag individueel kunnen beantwoorden.
 
Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 3 april 2020 om 09:30 uur.
 
Kan de geldigheid van SIR-persoonscertificeringen die de komende periode vervallen, worden verlengd?
Alle certificaten die vanaf 16-03-2020 verlopen zijn verlengd naar 07-07-2020. Indien de omstandigheden dit vereisen wordt dit verlengd.
 
Hoe kan ik nagaan of mijn certificaat verlengd is?
U kunt dit controleren in het certificatenregister: certificaten.sir-safe.nl  
 
Gaan de geplande SIR-opleidingen en examens de komende periode nog door?
De geplande SIR-opleidingen en examens kunnen, indien gewenst, doorgaan. Bij ieder SIR-examen, zullen er strikte afspraken worden gemaakt met de betreffende opleidingsinstantie om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zowel de opleidingsinstantie als het examenteam krijgen hiervoor vanuit de SIR instructies.
 
Kunnen er nieuwe SIR-opleidingen en examens worden aangevraagd?
Er kunnen, indien gewenst, nieuwe opleidingen en examens worden aangevraagd. Bij ieder SIR-examen, zullen er strikte afspraken worden gemaakt met de betreffende opleidingsinstantie om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zowel de opleidingsinstantie als het examenteam krijgen hiervoor vanuit de SIR instructies.
 
Samenkomsten zijn de aankomende periode verboden. Waarom kunnen de SIR-opleidingen en examens dan toch doorgaan?
De Nederlandse en Belgische overheid hebben aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De SIR onderschrijft vanzelfsprekend deze maatregelen. Een essentieel onderdeel van de maatregelen is het voorkomen van groepsvorming. Er blijkt echter verwarring te zijn ten aanzien van het begrip groepsvorming/samenkomsten. Een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties is in Nederland niet verboden, mits dit om een beperkte groep personen gaat en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen. Bij ieder SIR-examen, zullen er strikte afspraken worden gemaakt met de betreffende opleidingsinstantie om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zowel de opleidingsinstantie als het examenteam krijgen hiervoor vanuit de SIR instructies.
 
Ik heb op dit moment geen SIR-persoonscertificaat. Mag ik vanwege de coronacrisis nu wel aan het werk?
Nee, u hebt nog steeds een geldig SIR-persoonscertificaat nodig. In het kader van veilig werken is het noodzakelijk dat medewerkers zijn opgeleid en getraind in de veiligheidsaspecten ten aanzien van de gevaren en risico’s die het werk met zich meebrengt. De examinatoren en gecommitteerden van de SIR nemen hiertoe onafhankelijk examens af bij opleidingsinstanties op locaties in Nederland en België. Het betreft hier basiskwalificaties. Zonder deze basiskwalificaties is het niet toegestaan/onveilig om te werken in de eerdergenoemde vitale processen/sectoren. Medewerkers worden op industriële locaties zonder geldig certificaat niet toegelaten de betreffende werkzaamheden te verrichten.
 
Kan de geldigheid van SIR-keuringen van materiaal en apparatuur die de komende periode vervallen, worden verlengd?
Voor zover bekend, zijn SIR erkende keuringsinstanties in Nederland en België nog beschikbaar voor het uitvoeren van keuringen. Er worden daarom vooralsnog geen uitzonderingen gemaakt op de geldigheidsdata van testcertificaten en keuringen van materiaal en apparatuur. Als er bedrijven zijn die geconfronteerd worden met beperkingen, vragen wij u om dit bij ons te melden.
 
Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb omtrent de maatregelen van de SIR, ten aanzien van het coronavirus (COVID-19)?
Voor vragen ten aanzien van het coronavirus kunt u contact opnemen met het SIR team. Dit kan via de mail: info@sir-safe.nl of telefonisch +31 (0)10 591 40 01.