Terug

Coronavirus update tot en met 28-04-2020

Home     Nieuws

De SIR neemt aanvullende maatregelen vanwege coronavirus (COVID-19)
De Nederlandse en Belgische overheid hebben aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De SIR onderschrijft vanzelfsprekend deze maatregelen. Een essentieel onderdeel van de maatregelen is het voorkomen van groepsvorming. Er blijkt echter verwarring te zijn ten aanzien van het begrip groepsvorming/samenkomsten. Een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties is in Nederland niet verboden, mits dit om een beperkte groep personen gaat en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Vitale processen/sectoren
De SIR heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging binnen de petrochemie en energiesector. Deze sectoren worden door de Nederlandse en Belgische overheid aangemerkt als vitale processen/sectoren. Het reinigen van industriële installaties is een essentieel onderdeel van het in bedrijf houden van petrochemische en energie gerelateerde processen.

Veilig werken
In het kader van veilig werken is het noodzakelijk dat medewerkers zijn opgeleid en getraind in de veiligheidsaspecten ten aanzien van de gevaren en risico’s die het werk met zich meebrengt. De examinatoren en gecommitteerden van de SIR nemen hiertoe onafhankelijk examens af bij opleidingsinstanties op locaties in Nederland en België. Het betreft hier basiskwalificaties. Zonder deze basiskwalificaties is het niet toegestaan/onveilig om te werken in de eerdergenoemde vitale processen/sectoren. Medewerkers worden op industriële locaties zonder geldig certificaat niet toegelaten de betreffende werkzaamheden te verrichten.

Alleen opleiden en examineren indien noodzakelijk
Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en contractors om te bepalen of het noodzakelijk is om medewerkers fysiek op te leiden. De SIR zal zich in dat geval inspannen om het daaraan verbonden examen te kunnen laten plaatsvinden. De eerder door de SIR genomen maatregel waarbij alle certificaten die vanaf 16-03-2020 verlopen zijn verlengd naar 07-07-2020 blijft van kracht. Indien de omstandigheden dit vereisen wordt dit verlengd. Bedrijven hebben hierdoor de mogelijkheid om hercertificering uit te stellen tot een later tijdstip.

Opleiden en examineren onder strikte voorwaarden
Bij ieder SIR-examen, zullen er strikte afspraken worden gemaakt met de betreffende opleidingsinstantie om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zowel de opleidingsinstantie als het examenteam krijgen hiervoor vanuit de SIR instructies.

Geldigheid SIR-keuringen van materiaal en apparatuur
Voor zover bekend, zijn SIR erkende keuringsinstanties in Nederland en België nog beschikbaar voor het uitvoeren van keuringen.
Er worden daarom vooralsnog geen uitzonderingen gemaakt op de geldigheidsdata van testcertificaten en keuringen van materiaal en apparatuur. Als er bedrijven zijn die geconfronteerd worden met beperkingen, vragen wij u om dit bij ons te melden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn in het kader van het coronavirus (COVID-19) die bovenstaande maatregelen en standpunten veranderen, informeren wij u hierover.

Wij rekenen op uw begrip en staan u graag te woord bij vragen.