Terug

Coronavirus update 15-12-2020

Home     Nieuws

De SIR neemt aanvullende maatregelen vanwege coronavirus (COVID-19) update 15-12-2020
De Nederlandse overheid heeft gisteren aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De SIR onderschrijft vanzelfsprekend deze maatregelen. Een essentieel onderdeel van de maatregelen is het voorkomen van groepsvorming. Een uitzondering op de regels voor binnenruimtes zijn onderwijsinstellingen die onderwijs verzorgen voor examens en/of praktijklessen. De verkeersstromen moeten hierbij goed gescheiden blijven en uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Daarnaast betreffen de SIR-opleidingen en -examens een samenkomst als ondersteunende functie ten behoeve van de cruciale beroepsgroepen.

Vitale processen/sectoren
De SIR heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging binnen de petrochemie en energiesector. Deze sectoren worden door de Nederlandse en Belgische overheid aangemerkt als vitale processen/sectoren waarin de medewerkers een cruciaal beroep uitoefenen. Het reinigen van industriële installaties is onmisbare facilitaire en ondersteunende functie t.a.v. het in bedrijf houden van petrochemische en energie gerelateerde processen.

Veilig werken
In het kader van veilig werken is het noodzakelijk dat medewerkers zijn opgeleid en getraind in de veiligheidsaspecten ten aanzien van de gevaren en risico’s die het werk met zich meebrengt. De examinatoren en gecommitteerden van de SIR nemen hiertoe onafhankelijk examens af bij opleidingsinstanties op locaties in Nederland en België. Het betreft hier basiskwalificaties. Zonder deze basiskwalificaties is het niet toegestaan/onveilig om te werken in de eerdergenoemde vitale processen/sectoren. Medewerkers worden op industriële locaties zonder geldig certificaat niet toegelaten de betreffende werkzaamheden te verrichten.

Alleen opleiden en examineren indien noodzakelijk
Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en contractors om te bepalen of het noodzakelijk is om medewerkers fysiek op te leiden. De SIR zal zich in dat geval inspannen om het daaraan verbonden examen te kunnen laten plaatsvinden. Van de certificaten die vanaf nu (15-12-2020) verlopen is de geldigheid in het digitale certificatenregister aangepast naar 01-04-2021. Indien de omstandigheden dit vereisen wordt dit verlengd. Bedrijven hebben hierdoor de mogelijkheid om hercertificering uit te stellen tot een later tijdstip.

Opleiden en examineren onder strikte voorwaarden
Bij ieder SIR-examen, zijn er strikte afspraken gemaakt met de betreffende opleidingsinstanties om de verspreiding van het virus te voorkomen. Aanvullend op de eerder genomen maatregelen geeft de SIR het dringende advies aan de opleidingsinstanties om tijdens de gehele opleiding een mondkapje (of alternatief) te dragen tijdens verplaatsing. Het dragen van een mondkapje is voor kandidaten tijdens het SIR examen verplicht tijdens verplaatsing en controle van het legitimatiebewijs. Ook het SIR examenteam draagt een mondkapje.


Geldigheid SIR-keuringen van materiaal en apparatuur
Voor zover bekend, zijn SIR erkende keuringsinstanties in Nederland en België nog beschikbaar voor het uitvoeren van keuringen.
Er worden daarom vooralsnog geen uitzonderingen gemaakt op de geldigheidsdata van testcertificaten en keuringen van materiaal en apparatuur. Als er bedrijven zijn die geconfronteerd worden met beperkingen, vragen wij u om dit bij ons te melden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn in het kader van het coronavirus (COVID-19) die bovenstaande maatregelen en standpunten veranderen, informeren wij u hierover.

Wij rekenen op uw begrip en staan u graag te woord bij vragen.