Terug

Beslisboom Emissiebeperking opnieuw online

Home     Nieuws

In 2016 heeft de werkgroep Druk Vacuüm een beslisboom voor emissiebeperking vastgesteld.

Er is toen besloten om in afwachting van de nieuwe versie van het handboek Druk Vacuüm Reinigen deze beslisboom alvast te publiceren op de SIR-website zodat opdrachtgevers en reinigingsbedrijven hierop konden anticiperen.

Bij het upgraden van de website is deze beslisboom abusievelijk verwijderd.

Hieronder vindt u opnieuw deze beslisboom. U kunt deze ook hier downloaden.