Terug

Hoge Druk

Home    Vakgebieden    Hoge Druk
Sinds eind juli 2008 is het nieuwe handboek Hoge Druk Vloeistof Reinigen beschikbaar bij de SIR. Hierin is de regelgeving voor veilig werken bij Hoge Druk Vloeistof Reinigen beschreven. De regelgeving van deze 7e druk vervangt volledig de richtlijnen van de vorige uitgaven. De nieuwe regelgeving is per 1 oktober 2008 van kracht gegaan. Inmiddels zijn er al meerdere herzieningen op deze druk van het handboek geweest. Deze zijn te downloaden van de website onder 'downloads'. De laatste herziening (nr. 3) is van mei 2011.
 
De herziene regelgeving is samengesteld door een groep specialisten uit de gehele industriële reinigingsbranche. Alle partijen uit de Benelux die in de praktijk met deze manier van industrieel reinigen te maken hebben, waren hierin vertegenwoordigd: opdrachtgevers, industriële reinigingsbedrijven, fabrikanten/leveranciers van apparatuur, opleidingsinstituten en uitzendbureaus.
 
Onder hoge druk verstaat de SIR een werkdruk die hoger is dan 250 bar of wanneer het pompvermogen meer dan 10 kW is bij een werkdruk van meer dan 25 bar.
 
Het handboek omvat alle aspecten die bij veilig hoge druk reinigen een rol spelen:
  • De verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de opdrachtgever en de aannemer, en die van de uitvoerende en toezichthoudende medewerkers.
  • De eisen die worden gesteld aan de bemanning die de reinigingswerkzaamheden uitvoeren en de geldige certificaten die zij moeten hebben om dit werk veilig te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de medewerkers die toezicht moeten houden op de veilige uitvoering van deze werkzaamheden.
  • De eisen die aan de hoge druk vloeistof installaties en de bijbehorende apparatuur worden gesteld; niet alleen bij nieuwbouw, maar ook die al in gebruik zijn. Ook is het systeem van erkende keuringsinstanties beschreven: de eisen die worden gesteld om als keuringsinstantie erkend te worden, de kwartaal inspecties en de jaarlijkse keuringen en testen van de hoge druk waterstraal installaties en alle bijbehorende apparatuur. De testrapporten en testcertificaten zijn uitgebreid beschreven, zodat deze direct in de praktijk kunnen worden gebruikt.
  • De verschillende veilige werkmethoden en werkinstructies die voor alle partijen en personen van toepassing zijn, worden ook uitvoerig beschreven. De controlelijst hoge druk reinigingswerkzaamheden is een uitstekend hulpmiddel om bij de voorbereiding, tijdens de uitvoering en bij de beëindiging van de werkzaamheden alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. De afbakening van de werkplek wordt ook beschreven.
  • Ook wordt een aantal belangrijk geachte veiligheidsaandachtspunten behandeld.
  • Tot slot wordt aandacht besteed aan de diverse persoonlijke beschermingsmiddelen.
Dit handboek is ook verkrijgbaar in het Engels, Duits en Frans. De inhoud daarvan komt volledig overeen met die van de Nederlandse versie. In gevallen van discussie, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie.