Terug

Examens

Home    Examens
Examens
Om incidenten te voorkomen moeten medewerkers gekwalificeerd zijn om hun functies en de daaraan verbonden risicovolle taken te kunnen uitoefenen. Dit geldt voor zowel de uitvoerende medewerkers als het toezichthoudend personeel in de industriële reinigingsbranche.
 
Een goede opleiding of training voor de betreffende functies is van groot belang. De SIR heeft hier een belangrijke rol in.
 
De belangrijkste activiteiten van de SIR hieromtrent zijn:
  • Het vaststellen van de vereiste competenties per functie en het opstellen van de eind en toetstermen voor deze functie.
  • Het op basis van deze eind- en toetstermen onafhankelijk examineren en certificeren van personen om te borgen dat deze personen voldoen aan de vereiste competenties.
  • Het registreren van certificaten in een digitaal certificatenregister zodat bedrijven kunnen verifiëren of een persoon voor een bepaalde functie gecertificeerd is.
 
Onafhankelijk examineren
Als het een theorie-examen betreft waaraan een praktijkexamen is verbonden, wordt het examen afgenomen door een SIR-examenteam dat bestaat uit 1 gecommitteerde in combinatie met 1 of 2 examinatoren.
Betreft het alleen een (digitaal) theorie-examen, dan wordt dit afgenomen door een SIR gecommitteerde.
 
De SIR-gecommitteerde bewaakt de procedure tijdens de examens aan de hand van het examenreglement en is als zodanig eindverantwoordelijk voor het juist uitvoeren de examenprocedure. Daarbij kan de gecommitteerde de examinator ondersteunen bij het afnemen van het praktijkexamen.
 
Een SIR-examinator is veelal een medewerker van een bij de SIR aangesloten bedrijf en beschikt altijd over een ruime praktijkervaring en vakkennis. Daarbij is een examinator opgeleid en getraind om examens af te nemen overeenkomstig de door de SIR opgestelde beoordelingscriteria. De examinator is eindverantwoordelijk ten aanzien van de praktijkbeoordeling of een kandidaat voldoet aan deze criteria.
 
Opleidingen
De SIR organiseert zelf geen opleidingen of trainingen. Deze worden verzorgd door bij de SIR aangesloten opleidingsinstituten of worden gegeven door interne opleidingsafdelingen van bij de SIR aangesloten reinigingsbedrijven.
 
Deze instanties moeten aan kwaliteitseisen voldoen om SIR-opleidingen te verzorgen en examens te mogen organiseren. U kunt onder Certificeringen en opleidingsinstanties vinden welke instanties dit zijn. Verder kunt u onder geplande examens vinden welke examens er de komende maanden gepland zijn door deze instanties.
 
Herhalingsexamens en open inschrijvingen
Omdat de SIR-richtlijnen regelmatig worden aangepast is het van belang dat een medewerker up to date blijft. Daarbij bestaat het risico dat bij een medewerker in de loop der jaren de kennis en vaardigheden minder worden. Een SIR-certificaat moet daarom om de drie jaar verlengd worden. Er zal dan opnieuw examen gedaan moeten worden. Een goede voorbereiding op dit examen is uiteraard door een herhalingscursus te volgen bij een van de bij de SIR aangesloten opleidingsinstanties. Deze instanties verzorgen dan automatisch de aanvraag voor het herexamen. Sommige opleidingsinstanties bieden de mogelijkheid om ook zonder training aan te sluiten bij het examen (open inschrijving). U kunt onder Geplande examens vinden welke instanties dit zijn. Let op: de opleidingsinstantie mag hiervoor meerkosten doorberekenen. Hoeveel dit is kunt u terugvinden onder Tarieven.
 
SIR-examens en talen
Onder Certificeringen en opleidingsinstanties vindt u een overzicht welke examens er worden afgenomen en in welke taal dit mogelijk is.