Terug

Examens

Home    Examens
Algemeen
De Stichting Industriële Reiniging neemt in de gehele Benelux examens af bij uitvoerend en toezichthoudend personeel werkzaam in de industriële reinigingsbranche. De examens worden gecoördineerd vanuit het stafbureau van de SIR gevestigd in Maasland. Hier worden in een op maat gemaakt examensysteem de gecertificeerde personen geregistreerd, zodat bedrijven bij de SIR kunnen opvragen of een persoon SIR gecertificeerd is.
 
SIR-examens
Vanaf het stafbureau worden de door de aangesloten bedrijven aangevraagde examens vastgelegd, georganiseerd en afgehandeld.
De SIR organiseert sinds 2017 zelf geen examens meer. Onder 'Data open inschrijving' vindt u  examendata inclusief aanvullende informatie van de opleiders die examens organiseren.
 
Examenreglement
SIR hanteert voor al haar examens het SIR-examenreglement. Hierin staat alle informatie en regels met betrekking tot de SIR-examens:
  • soort en vorm examens
  • geldigheidsduur certificaten
  • toelatingseisen examen
  • zelf organiseren SIR examen
  • aanmelden kandidaten
  • e.d.
Examinatoren en gecommitteerden
De examens worden afgenomen door een examenteam, bestaande uit 1 gecommitteerde of uit 1 gecommitteerde en 1 of 2 examinatoren. De gecommitteerde bewaakt de procedures tijdens het examen aan de hand van het SIR examenreglement. Hij is de eindverantwoordelijke tijdens het examen en evalueert het examen met het stafbureau van de SIR.
De examinatoren zijn medewerkers van de aangesloten bedrijven. Zij beschikken over uitstekende praktijkervaring, waardoor zij in staat zijn de examenkandidaten inhoudelijk te beoordelen.