Terug

Examens

Home    Examens
Algemeen
De Stichting Industriële Reiniging neemt in de gehele Benelux examens af bij uitvoerend en toezichthoudend personeel werkzaam in de industriële reinigingsbranche. De examens worden gecoördineerd vanuit het examenbureau van de SIR gevestigd in Maassluis. Hier worden in een op maat gemaakt examensysteem de gecertificeerde personen geregistreerd, zodat bedrijven bij de SIR kunnen opvragen of een persoon SIR gecertificeerd is.
 
SIR examens
Vanaf het examenbureau worden de door de aangesloten bedrijven aangevraagde examens vastgelegd, georganiseerd en afgehandeld.
De SIR organiseert zelf ook, op een aantal vastgestelde data per jaar, examens op basis van open inschrijving in Nederland en België. Op deze manier bestaat de mogelijkheid voor bedrijven, die zelf geen examen kunnen of willen organiseren, hun medewerkers te certificeren. Onder 'Data open inschrijving' vindt u deze examendata inclusief aanvullende informatie.
 
Examenreglement
SIR hanteert voor al haar examens het SIR examenreglement. Hierin staat alle informatie en regels met betrekking tot de SIR examens:
  • soort en vorm examens
  • geldigheidsduur certificaten
  • toelatingseisen examen
  • zelf organiseren SIR examen
  • aanmelden kandidaten
  • e.d.
Examinatoren en gecommitteerden
De examens worden afgenomen door een examenteam, bestaande uit een gecommitteerde en één of twee examinatoren. De gecommitteerde bewaakt de procedures tijdens het examen aan de hand van het SIR examenreglement. Hij is de eindverantwoordelijke tijdens het examen en evalueert het examen met het Hoofd Examenbureau van de SIR.
De examinatoren zijn medewerkers van de aangesloten bedrijven. Zij beschikken over uitstekende praktijkervaring, waardoor zij in staat zijn de examenkandidaten inhoudelijk te beoordelen.