Terug

Eind- en toetstermen

Home    Examens    Eind- en toetstermen
Eind- en toetstermen
De examens zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen. Deze zijn hieronder te downloaden.
De Frans- en Duitstalige eind- en toetstermen staan onderaan deze pagina om te downloaden. De Engelstalige eind- en toetstermen zijn te vinden op de Engelse versie van de website.

Hoge Druk Vloeistof Reinigen
Eind- en toetstermen THD

Druk Vacuüm Reinigen
SIR verklaring ZGM

Chemisch Technisch Reinigen

Eind- en toetstermen CTO

 
Adembescherming
Eind- en toetstermen AB-A (Instructielijst)
Eind- en toetstermen AB-B (inclusief praktijk)
Eind- en toetstermen AB-BG (inclusief praktijk)
Eind- en toetstermen AB-C (inclusief praktijk)
Eind- en toetstermen TAB


Protocollen training t.b.v. competenties AB-BG en AB-C2


NB

- In de toetstermen wordt met ‘werkopdracht’ bedoeld: een omschrijving van de taken die de opdrachtnemer moet uitvoeren, eventueel voorzien van bijlagen zoals (M)SDS, TRA, vervoersdocumenten, e.d.
 
Beoordelingspunten praktijk
Hieronder vindt u de beoordelingspunten die bij het praktijkexamen gehanteerd worden.
 
Uitleg taxonomie eind- en toetstermen

Elke toetsterm is voorzien van een K, een B of een T.

K = kennis: de kandidaat kan noemen, herkennen, omschrijven, e.d.

B = begrip: de kandidaat kan uitleggen waarom, verklaren, illustreren, e.d.

T = toepassen: de kandidaat kan uitvoeren, controleren, berekenen, bedienen, e.d.

Als een toetsterm op T-niveau beschreven is, houdt dit in dat de kandidaat deze op T-, B- en K-niveau moet beheersen.

Als een toetsterm op B-niveau beschreven is, houdt dit in dat de kandidaat deze op B- en K- niveau moet beheersen.


Voorbeeld

Een Hoge Druk Spuiter kan bij (tijdelijk) beëindigen van de reinigingswerkzaamheden de gebruikte spuitapparatuur in veilige toestand achterlaten.

 

Dit betekent dat de kandidaat de spuitapparatuur in veilige toestand kan achterlaten (T-niveau), kan uitleggen waarom dat moet (B-niveau) en kan omschrijven wat hij moet doen om de spuitapparatuur veilig achter te laten (K-niveau).

Objectifs finaux et critères d'évaluation
 
Nettoyage sous Haute Pression
 
Nettoyage par Pression / sous Vide
 
Qualifikationsziele
 
Hoch Druck Wasserstrahl Reinigen