Terug

Eind- en toetstermen

Home    Examens    Eind- en toetstermen
Eind- en toetstermen
De examens zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen. Deze zijn hieronder te downloaden.
De Frans- en Duitstalige eind- en toetstermen zijn helemaal onderaan deze pagina te downloaden. De Engelstalige eind- en toetstermen zijn te vinden op de Engelse versie van de website.

Hoge Druk Vloeistof Reinigen
Eind- en toetstermen THD

Druk Vacuüm Reinigen
SIR verklaring ZGM

Chemisch Technisch Reinigen

Eind- en toetstermen CTO

 
Adembescherming
Eind- en toetstermen AB-A (Instructielijst)
Eind- en toetstermen AB-B (inclusief praktijk)
Eind- en toetstermen AB-BG (inclusief praktijk)
Eind- en toetstermen AB-C (inclusief praktijk)


Protocollen training t.b.v. competenties AB-BG en AB-C2


NB

- In de toetstermen wordt met ‘werkopdracht’ bedoeld: een omschrijving van de taken die de opdrachtnemer moet uitvoeren, eventueel voorzien van bijlagen zoals (M)SDS, TRA, vervoersdocumenten, e.d.
 
Beoordelingspunten praktijk
Hieronder vindt u de beoordelingspunten die bij het praktijkexamen gehanteerd worden.
 
Uitleg taxonomie eind- en toetstermen

Elke toetsterm is voorzien van een K, een B of een T.

K = kennis: de kandidaat kan noemen, herkennen, omschrijven, e.d.

B = begrip: de kandidaat kan uitleggen waarom, verklaren, illustreren, e.d.

T = toepassen: de kandidaat kan uitvoeren, controleren, berekenen, bedienen, e.d.

Als een toetsterm op T-niveau beschreven is, houdt dit in dat de kandidaat deze op T-, B- en K-niveau moet beheersen.

Als een toetsterm op B-niveau beschreven is, houdt dit in dat de kandidaat deze op B- en K- niveau moet beheersen.


Voorbeeld

T —> De HDS kan bij (tijdelijk) beëindigen van de reinigingswerkzaamheden de gebruikte
spuitapparatuur in veilige toestand achterlaten.

Dit betekent dat de kandidaat de spuitapparatuur in veilige toestand kan achterlaten (T-niveau), kan uitleggen waarom dat moet (B-niveau) en kan omschrijven wat hij moet doen om de spuitapparatuur veilig achter te laten (K-niveau).
Objectifs finaux et critères d'évaluation
 
Nettoyage sous Haute Pression
 
Nettoyage par Pression / sous Vide
 
Qualifikationsziele
 
Hoch Druck Wasserstrahl Reinigen