Terug

EHBO-kaarten

Home    Veiligheid    EHBO-kaarten

Waarom?
Uit analyse van ongevallen die tijdens industrieel reinigen hebben plaatsgevonden, is gebleken dat de ernst van de verwondingen niet altijd evengoed worden onderkend. Om de EHBO-ers en ambulancepersoneel ter plaatse van het ongeval, maar ook om behandelende artsen en verplegend personeel in ziekenhuizen, behulpzaam te zijn bij een juiste beoordeling en behandeling van de verwondingen, heeft de SIR de EHBO-kaarten ontwikkeld.

Juiste informatie ter plekke van ongeval
Om een juiste behandeling te kunnen garanderen, moet op iedere werkplek de EHBO-kaart aanwezig zijn, zodat bij een ongeval deze direct kan worden gepakt. Geef bij verdere behandeling de EHBO-kaart altijd mee met het slachtoffer, zodat de informatie van de EHBO-kaart op de juiste wijze kan worden gebruikt.

De SIR EHBO-kaart geeft tweeledige informatie

- De oranje zijde verstrekt informatie voor de EHBO'er en/of het ambulancepersoneel ter plaatse van het ongeval.
- De blauwe zijde geeft informatie voor de behandelende artsen en het verplegend personeel.

Samenwerking   
De EHBO-kaarten zijn ontwikkeld in samenwerking met het Oranje Kruis, het Academisch Ziekenhuis te Rotterdam en met het Nederlands Ambulance Instituut.

De SIR geeft drie EHBO-kaarten uit, die ieder voor een specifieke werkgebied zijn ontwikkeld:
- EHBO-kaart verwondingen door hoge druk;
- EHBO-kaart verwondingen door chemicaliën;
- EHBO-kaart verwondingen door waterstoffluoride (HF).

Deze EHBO-kaarten kunt u raadplegen op de SIR safebook-app of via mijn.sir-safe.nl.