Terug

Druk Vacuüm

Home    Vakgebieden    Druk Vacuüm
Begin maart 2011 is het nieuwe handboek Druk / Vacuüm Reinigen inclusief Zuiggraven uitgebracht. Hierin is de regelgeving voor veilig werken bij druk vacuüm reinigen en zuiggraven beschreven. De regelgeving van deze 6e herziene druk vervangt volledig de richtlijnen van de vorige uitgaven. De nieuwe regelgeving is per 1 mei 2011 van kracht.
 
Deze herziene regelgeving is samengesteld door een groep specialisten uit de gehele industriële reinigingsbranche. Alle partijen uit de Benelux die in de praktijk met deze manier van industrieel reinigen te maken hebben, waren hierin vertegenwoordigd: opdrachtgevers, industriële reinigingsbedrijven, fabrikanten/leveranciers van apparatuur, opleidingsinstituten en uitzendbureaus.
 
Het handboek omvat alle aspecten die bij veilig druk vacuüm reinigen een rol spelen:
  • De verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de opdrachtgever en de aannemer, en die van de uitvoerende en toezichthoudende medewerkers.
  • De eisen die worden gesteld aan de bemanning die de reinigingswerkzaamheden uitvoeren en de geldige certificaten die zij moeten hebben om dit werk veilig te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de medewerkers die toezicht moeten houden op de veilige uitvoering van deze werkzaamheden.
  • De eisen die aan de verschillende soorten druk vacuüm wagens en de bijbehorende apparatuur worden gesteld; niet alleen bij nieuwbouw, maar ook die al in gebruik zijn. Ook zijn de eisen voor het keuren en testen ervan beschreven.
  • De veilige werkmethoden die voor alle partijen en personen van toepassing zijn. Hiervoor is de controlelijst een uitstekend hulpmiddel om bij de voorbereiding, tijdens de uitvoering en bij de beëindiging van de werkzaamheden alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.
  • Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan statische elektriciteit en aarding van de apparatuur. Ook de eisen en keuringsnormen van slangen en koppelingen worden duidelijk uitgelegd.
Dit handboek is ook verkrijgbaar in het Engels, Duits en Frans. De inhoud daarvan komt volledig overeen met die van het Nederlands. In gevallen van discussie, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie.