Terug

Doelstellingen

Home    Algemeen    Doelstellingen
De SIR regelgeving gaat uit van de visie, dat veilig werken alleen mogelijk is door de integrale aanpak van 3 risicofactoren, de ’drie M’s’: Mensen, Middelen en Methoden:
 • de Mens, door opleiding, training, examinering en certificering vakbekwaam;
 • de Middelen, bij ingebruikname aan bepaalde eisen voldoen, en tijdens gebruik aan deze eisen blijven voldoen, te bepalen door periodieke inspecties en tests;
 • de Methoden van toepassing voor opdrachtgevende bedrijven, uitvoerende ondernemingen en keuringsinstanties.
De hoofddoelstellingen op een rij:
 • het voorkomen van onveilige werksituaties door toepassing van de eenduidige SIR regelgeving;
 • het stimuleren van de ontwikkeling van veilige apparatuur;
 • het afgeven van erkenningen aan keuringsinstanties van apparatuur;
 • het afnemen van examens;
 • het afgeven van certificaten van vakbekwaamheid;
 • het ontwikkelen van veilige werkmethoden;
 • het bevorderen van normering en standaardisatie;
 • als landelijke belangenorganisatie voor industriële reiniging de gemeenschappelijke belangen van partijen behartigen.