Terug

Disclaimer

Home    Disclaimer
De Stichting Industriële Reiniging streeft er naar (de inhoud van) deze website actueel en volledig te houden, maar kan dit niet garanderen. De gepresenteerde informatie dient ter indicatie. Stichting Industriële Reiniging verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan de Stichting Industriële Reiniging echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt de Stichting Industriële Reiniging geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.
 
Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat de Stichting Industriële Reiniging geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan de Stichting Industriële Reiniging niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die externe websites.
 
Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact met ons op.