Terug

Chemisch Technisch

Home    Vakgebieden    Chemisch Technisch
In januari 2010 is een tweede druk van het handboek Chemisch-Technisch Reinigen op de markt gekomen. In dit compleet vernieuwde handboek is de regelgeving voor veilig werken bij chemisch technische reiniging beschreven. De regelgeving uit deze 2e druk is van kracht gegaan per 1 juli 2010. Inmiddels is er een herziening op deze druk van het handboek geweest. Deze iste downloaden van de website onder 'downloads'. De laatste herziening (nr. 1) is van mei 2011.
 
De regelgeving is samengesteld door een groep specialisten uit de gehele industriële reinigingsbranche. Alle partijen uit de Benelux die in de praktijk met deze manier van industrieel reinigen te maken hebben, waren hierin vertegenwoordigd: opdrachtgevers, industriële reinigingsbedrijven, fabrikanten/leveranciers van apparatuur, opleidingsinstituten en uitzendbureaus.
 
Het handboek omvat alle aspecten die bij veilig chemisch technisch reinigen een rol spelen:
  • De verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de opdrachtgever en de aannemer, en die van de uitvoerende en toezichthoudende medewerkers.
  • De eisen die worden gesteld aan de bemanning die de reinigingswerkzaamheden uitvoeren en de geldige certificaten die zij moeten hebben om dit werk veilig te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de medewerkers die toezicht moeten houden op de veilige uitvoering van deze werkzaamheden.
  • De eisen die aan de verschillende soorten chemisch technisch apparatuur worden gesteld. Ook zijn de eisen voor het keuren en testen ervan beschreven.
  • De veilige werkmethoden die voor alle partijen en personen van toepassing zijn. Hiervoor is een intake formulier voor chemisch technisch reinigen beschikbaar en een controlelijst voor de geschiktheid van materialen voor de beoogde reinigingsactiviteit. Beide zijn een uitstekend hulpmiddel om bij de voorbereiding, tijdens de uitvoering en bij de beëindiging van de werkzaamheden alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.
  • Ook wordt er aandacht besteed aan hoe er moet worden gehandeld in noodsituaties: EHBO, spill en brand.
  • De belangrijk geachte veiligheidsaandachtspunten worden behandeld, alsmede speciale
    voorzorgmaatregelen voor het werken met waterstoffluoride (HF) en fluoride oplossingen.
  • Voor het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen is er een praktische tabel die aangeeft welke middelen er in de diverse fasen van chemisch technisch reinigen moeten worden toegepast.
  • De eisen van de onderdelen van de reinigingsinstallatie, zoals pompen, slangen, koppelingen en pakkingen, worden beschreven.