Terug

Arbocatalogus Industriële Reiniging

Home    Algemeen    Arbocatalogus Industriële Reiniging

Arbocatalogus

De overheid in Nederland wil verzuim door arbeidsongeschiktheid terugdringen. Een middel om dat te bereiken, is het invoeren van een arbocatalogus, waarin werkgevers en werknemers op eigen initiatief beschrijven hoe moet worden voldaan aan de doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. De manier waarop die doelen bereikt kunnen worden, staat niet in de wet, maar wel in een arbocatalogus.
Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan een goedgekeurde arbocatalogus en daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de verspreiding en de naleving van een arbocatalogus.
De Inspectie SZW controleert bedrijven op naleving van de wet en regelgeving en houdt daarbij rekening met de oplossingen uit de arbocatalogus die op een branche van toepassing zijn. Zij die een goedgekeurde arbocatalogus opvolgen, worden minder stringent gecontroleerd dan andere bedrijven.

Wat betekent deze arbocatalogus voor de industriële reinigingsbranche

Het PIR (Platform Industriële Reiniging) is het aanspreekpunt voor partijen zoals het Ministerie van SZW en de Inspectie SZW. Het platform wordt gevormd door de partijen Sito-Orsima en de SIR. De SIR is hierin gepositioneerd als veiligheidsinstituut.

Deze partijen hebben een arbocatalogus opgesteld die is ingediend bij het Ministerie van SZW. Eind 2009 is de schriftelijke goedkeuring van het Ministerie SZW op deze arbocatalogus binnengekomen. De arbocatalogus bestaat uit drie onderwerpen:
- blootstelling aan en omgaan met (gevaarlijke) (afval)stoffen en biologische agentia
- explosiegevaar
- geluid
In de arbocatalogus wordt verwezen naar de SIR handboeken. De richtlijnen in deze handboeken zijn opgesteld door de SIR leden en worden zo door de arbocatalogus van toepassing verklaard. De arbocatalogus voor de industriële reinigingsbranche is van toepassing op alle bedrijven die zich binnen de werkingssfeer van de arbocatalogus bevinden, ongeacht of zij lid zijn van de SIR, Sito of niet.

Arbocatalogus Industriële Reiniging

De SIR handboeken maken deel uit van de Arbocatalogus Industriële Reiniging. Orsima beheert deze arbocatalogus. Orsima is het paritaire orgaan van werkgevers en werknemers. Sinds de invoering van deze Arbocatalogus in 2010, zijn er nieuwe versies van de handboeken van de SIR uitgekomen. Na toestemming van de Inspectie SZW is de arbocatalogus geactualiseerd door de nieuwe versies van de SIR handboeken toe te voegen. Hiermee komen de richtlijnen uit de voorgaande versies van de handboeken te vervallen. De algemene regel is dat nieuwe versies van handboeken de oudere versies vervangen, mits deze niet in tegenspraak zijn met wetgeving.
De Arbocatalogus Industriële Reiniging is te vinden op www.orsima.dearbocatalogus.nl. Over inhoudelijke wijzigingen of nadere informatie kan contact worden opgenomen met Martin van Teijlingen.

Met het verschijnen van de arbocatalogus zijn er Beleidsregels uit de Arbowet komen te vervallen.

Het verband tussen de arbocatalogus en het toepassen van de SIR-richtlijnen is erg van belang. Bij inspecties hanteert de Inspectie SZW de richtlijnen van de SIR en verbaliseert hier ook op. Ook de apparatuur wordt gecontroleerd op geldige keuringen en de juistheid ervan.