Terug

Algemeen

Home    Algemeen

De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. De Stichting Industriële Reiniging bundelt en behartigt dat belang in Nederland en - sinds 2003 - in België. De SIR geldt als een voorbeeld hoe effectief zelfregulering op het gebied van veiligheid in een branche kan zijn.

Zo veilig mogelijk werken in industriële reiniging.Om die doelstelling te verwezenlijken, is de SIR op een aantal gebieden actief. Voorop staat het vaststellen van richtlijnen. Daarbij worden alle partijen uit de branche betrokken. Door de unieke samenstelling van de partijen wordt er altijd een evenwichtig en door alle partijen aanvaard resultaat bereikt. De vastgestelde richtlijnen gelden voor de gehele branche in de Benelux. Door ondertekening van de SIR beleidsverklaring verplichten alle aangesloten ondernemingen zich om de richtlijnen na te leven. De kracht van deze samenwerking binnen de SIR is, dat de actuele risico's van industriële reiniging door alle partijen worden onderkend en de passende richtlijnen door alle partijen worden geaccepteerd. Doordat de SIR richtlijnen éénduidig zijn, worden onveilige werksituaties bij toepassing tot een minimum beperkt.

De werkterreinen van de SIR omvatten:

Industriële reiniging is een dynamisch vakgebied. De SIR houdt hierin continu de vinger aan de pols. In de ontwikkeling van veilige apparatuur heeft de SIR een stimulerende rol en bij de ontwikkeling van veilige werkmethoden is de SIR actief betrokken. Regelmatig past de SIR haar richtlijnen aan de laatste stand van zaken aan. Het netwerk van stuur- en werkgroepen waarin vertegenwoordigers van alle sectoren uit de branche zitting hebben, zorgt ervoor dat ontwikkelingen van de werkterreinen worden verwerkt in regelgeving, opleidingen en examens. De samenstelling van deze groepen is altijd evenredig verdeeld over partijen die bij de SIR zijn aangesloten, zodat de - soms tegengestelde - belangen van iedere partij weloverwogen in de definitieve richtlijnen kunnen worden opgenomen.