Terug

Adembescherming

Home    Vakgebieden    Adembescherming
Het SIR-handboek Adembescherming in een notendop
 
Het handboek is aangepast aan de internationale norm EN 529 voor selectie, gebruik en onderhoud van adembeschermingsmiddelen (SUCAM-norm).
 
In het kort:
 • Een bedrijf moet een adembeschermingsprogramma hebben, georganiseerd door personen die aantoonbaar deskundig zijn.
 • Pas altijd arbeidshygiënische strategie toe; gebruik van adembescherming is "last line of defence".
 • Op basis van risicoanalyse moet worden vastgesteld: noodzakelijke beschermingsfactor; meest geschikte adembeschermingsmiddel voor de werkzaamheden; meest geschikte adembeschermingsmiddel voor de specifieke gebruiker.
SIR-oplossing:
 • Analysemodel ontwikkeld o.b.v. SIR-risicocategorieën t.a.v. schade voor de gezondheid:
  • SIR A: laag acuut risico
  • SIR B: gemiddeld tot hoog acuut risico
  • SIR C: zeer hoog acuut risico
 • SIR-risicocategorieën zijn gekoppeld aan de te gebruiken middelen en eisen voor training/opleiding van de medewerkers; o.b.v. werk-gerelateerde en gebruikers-gerelateerde factoren keuze voor middel maken.
 • Afhankelijk van SIR-risicocategorie evt. noodzakelijke bijzondere beheersmaatregelen toepassen.
Belangrijkste wijzigingen:
 • Mensen:
  • Eind- en toetstermen omvatten Belgische IS-081/IS-082 certificering (tot B-2).
  • Geldigheid certificaat AB-B 3 jaar; geldigheid TAB verlaagd naar 3 jaar.
  • Minimale opleidingsduur in dagdelen per certificering.
  • Examen TAB flink verzwaard, wordt open boek examen.
  • Nieuw examen: AB-B met module gaspak (AB-BG).
  • AB-C bestaat uit 2 fasen: 1e zoals nu (AB-C1); 2e ademluchtspecialist (AB-C2).
  • Certificering AB-BG en AB-C2 pas na aantoonbare werkervaring 120 uur en training hulpverlening.
 • Middelen:
  • Afhankelijk: uitgebreide uitleg t.a.v. soorten onafhankelijke adembescherming en t.a.v. filters tegen laagkokende koolwaterstoffen.
  • Onafhankelijk: indeling en uitvoeringen niet autonome ademluchtlijn systemen; overzicht verschillende systemen in relatie tot SIR-risicocategorieën; overzicht verschillende systemen met toepassing, normen/eisen, veiligheidscomponenten; overzicht soorten chemicaliën pakken; benoeming kwaliteit ademlucht; keuringseisen en CE-normering.
 • Methoden:
  • Werking ademhalingsstelsel en effecten laag zuurstofgehalte.
  • Processtappen keuze en gebruik adembescherming.
  • Beslissingsdiagram SIR-risicocategorie.
  • Bepaling beschermingsfactor.
  • Selectie middelen o.b.v. adequacy assessment en suitability assessment.
  • Face fit-test (pas-test).
  • Do's en dont's voor gebruikers/operators adembeschermingsmiddelen, ademluchtlijnsystemen, chemicaliën(gas)pakken en gasdetectie.