Terug

Keuringsinstanties

Home    Chemisch Technisch    Keuringsinstanties
De Stichting Industriële Reiniging biedt de mogelijkheid aan aangesloten bedrijven om een erkenning te verkrijgen als SIR keuringsinstantie. Het bij de SIR aangesloten bedrijf kan hiertoe een aanvraag bij de SIR indienen. Zodra de aanvraag door de SIR is ontvangen, zal de vertegenwoordiger van de SIR een bezoek aan de werkplaats afleggen en beoordelen of deze voldoet aan de SIR eisen voor keuringsinstanties. Indien aan de SIR eisen wordt voldaan, krijgt het bedrijf een erkenning welke één jaar geldig is. Ieder jaar vindt er een doorlichting plaats om te beoordelen of de werkplaats nog voldoet.
Vanaf 2010 worden er erkenningen uitgegeven die gelden voor alle chemisch technische reinigings-apparatuur. Dit betekent een erkenning voor onder andere de pompen, noodstoppen, leidingen en circulatiebakken als ook voor de slangen met koppelingen.
 
Doel
De SIR verleent aan bedrijven die zich daarvoor kwalificeren de erkenning om industriële reinigingsapparatuur volgens de SIR richtlijnen te inspecteren en te testen, waarna deze bedrijven is toegestaan om certificaten af te geven die in de gehele Benelux geldig zijn. De SIR levert keuringsstickers voor de chemisch technische reinigingsapparatuur die deze instanties hebben gekeurd conform de SIR eisen. Alleen SIR erkende keuringsinstanties kunnen deze keuringsstickers verkrijgen en mogen die gebruiken.
Tevens hebben de keuringsinstanties tot doel uniformiteit in het uiterlijk van certificaten van de apparatuur te krijgen. Dit bevordert een gemakkelijke acceptatie en levert duidelijkheid op voor opdrachtgevers. Het SIR certificaat uit het handboek Chemisch Technisch Reinigen dient hiervoor als basis.
 
Er wordt per werkplaats één erkenning voor het keuren en certificeren van chemische technische apparatuur afgegeven. Het is dus niet mogelijk om voor meerdere werkplaatsen één erkenning te krijgen op naam van één bedrijf òf op één werkplaats meerdere erkenningen te verkrijgen voor meerdere bedrijven.
 
Kosten van doorlichting per werkplaats bedragen € 283,50 exclusief BTW per 1 januari 2018.
 
SIR erkende keuringsinstantie
Per 1 januari 2018
A. Hak Industrial Services
Altena Cleaning
Buchen Industrial Services België
GJK Techniek
HCI België
Mourik Services
Reym Beverwijk
Romarco België
Vecom Group