Terug

Functies

Home    Adembescherming    Functies
De eisen die aan de medewerkers worden gesteld, zijn vastgelegd in de vorm van eind- en toetstermen die op de website staan onder het kopje 'eind- en toetstermen'. De examenstof is gebaseerd op deze eind- en toetstermen. De eisen die worden gesteld aan de medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met behulp van adembeschermingsmiddelen, worden sterk bepaald door de (gezondheids)risico's op de werkplek. Er worden dan ook drie risicoklassen erkend te weten:
  • Adembescherming niveau A;
  • Adembescherming niveau B;
  • Adembescherming niveau C.
De medewerkers die op niveau B en C werken, moeten door de SIR zijn geëxamineerd en over een geldig SIR certificaat beschikken.
 
Adembescherming niveau A
Tot dit niveau behoren medewerkers die af en toe werken met afhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden op niveau A kunnen de volgende middelen worden toegepast: stofmaskers, volgelaatsmasker met stoffilter of volgelaatsmasker met koolstoffilter.
De SIR examineert en certificeert dit niveau niet. Dit kan worden gedaan door een instructeur.
 
Adembescherming niveau B
Tot dit niveau behoren medewerkers die regelmatig werken met afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden op niveau B moeten de volgende middelen worden toegepast: onafhankelijke adembeschermingsmiddelen.
Het examen bestaat uit een schriftelijk deel en een praktijkdeel.
 
Adembescherming niveau C
Bij werkzaamheden op niveau C moeten onafhankelijke adembeschermingsmiddelen eventueel in combinatie met een gaspak worden toegepast. Tot dit niveau behoren medewerkers die:
  • werken met gaspakken binnen of buiten een besloten ruimte;
  • werken in geïnertiseerde ruimtes.
Het examen bestaat uit een schriftelijk deel en een praktijkdeel.