Terug

Functies

Home    Druk Vacuüm    Functies
De eisen die aan de medewerkers worden gesteld, zijn vastgelegd in de vorm van eind- en toetstermen die op de website staan onder het kopje 'eind- en toetstermen'. De examenstof is gebaseerd op deze eind- en toetstermen. De medewerkers moeten door de SIR zijn geëxamineerd en over een geldig SIR certificaat beschikken. Er zijn vier verschillende categorieën medewerkers voor het werken met druk vacuüm reiniging. Hieronder volgt een beknopte uitleg van iedere categorie.
 
Druk Vacuüm Machinist (DVM)
De machinist heeft bij de voorbereidingen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot en met het afronden van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid voor de druk-vacuüm wagen, de aan hem toegewezen medewerkers en alle door het reinigingsbedrijf te verrichten handelingen, die voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn. De machinist is voortdurend in de werkomgeving aanwezig en bepaalt de te volgen werkwijze in overleg met de assistenten en eventueel de opdrachtgever. De machinist bepaalt of de werkzaamheden kunnen beginnen of moeten worden onderbroken.
Tijdens het schriftelijke gedeelte van het examen wordt de kennis van de kandidaat met betrekking tot de veiligheidsaspecten, apparatuur en begrippen getest. Op het praktijkexamen moet de machinist, aan de hand van een op de praktijk gebaseerde opdracht, aantonen dat hij weet hoe hij veilig te werk moet gaan
.
Toezichthouder Druk Vacuüm (TDV)
Personen die toezicht houden moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van druk-vacuüm reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico's die bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan)), een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.
 
Druk Vacuüm Keurmeester (DVK)
De keurmeester heeft aantoonbaar voldoende kennis van druk vacuüm wagens en de toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de druk vacuüm wagen en toebehoren kan keuren. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.
 
Zuiggraaf Machinist (ZGM)
De zuiggraaf machinist heeft de verantwoordelijkheid voor de zuiggraaf machine, de aan hem (indien van toepassing) toegewezen medewerker(s) en alle te verrichten handelingen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden tot en met het afronden ervan.