Terug

Functies

Home    Hoge Druk    Functies
De eisen die aan de medewerkers worden gesteld, zijn vastgelegd in de vorm van eind- en toetstermen die op de website staan onder het kopje 'eind- en toetstermen'. De examenstof is gebaseerd op deze eind- en toetstermen. De medewerkers moeten door de SIR zijn geëxamineerd en over een geldig SIR certificaat beschikken. Er zijn vier verschillende categorieën medewerkers voor het werken met hoge druk reiniging. Hieronder volgt een beknopte uitleg van iedere categorie.
 
Hoge Druk Spuiter (HDS)
De spuiter is degene die het spuitgereedschap hanteert. Hij moet in staat zijn om de gevaren te herkennen die zich kunnen voordoen bij het werken met hoge druk waterstraalinstallaties, alsmede op de hoogte zijn van procedures en voorzorgsmaatregelen om veiligheid te waarborgen. Het is verder van groot belang dat hij op een correcte en veilige manier met de apparatuur kan omgaan. Op het examen zal via een schriftelijk examen de theoretische kennis van de kandidaat worden getoetst. Tijdens het praktijkdeel van het examen zal een examenteam beoordelen of de kandidaat volgens de door SIR voorgeschreven regelgeving objecten onder hoge druk kan reinigen.
 
Hoge Druk Machinist (HDM)
De machinist is degene die de hoge druk waterstraalinstallatie bedient en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de hoge druk werkzaamheden. Naast de kennis die de machinist heeft opgedaan als spuiter, moet hij beschikken over de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren. Gezien het feit dat de machinist verantwoordelijk is voor de werkzaamheden, is het eveneens van belang dat hij op de hoogte is van drukverliezen, natuurkundige begrippen en het juiste gebruik van toebehoren tijdens het werken onder hoge druk. Het examen zal schriftelijk worden afgenomen. Tijdens dit examen zal zowel de theorie, als de praktische kennis van de machinist worden getoetst.
 
Toezichthouder Hoge Druk (THD)
Personen die toezicht houden, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van hoge druk reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te kunnen waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico's die bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan), een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.
 
Hoge Druk Keurmeester (HDK)
Een keurmeester heeft aantoonbaar voldoende kennis van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat van de installatie en de toebehoren op veiligheid kan keuren. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.